https://plstatyba.lt/

Temos: Valstybinės įstaigos, organizacijos.

Ekstremalioji situacija dėl koronaviruso: NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS SUTARTYSE

Force Majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybes, jei jos atsirado ir egzistuoja Lietuvos Respublikoje, patvirtinančias pažymas Vyriausybės nutarimais nustatyta tvarka išduoda Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Pažymos gali būti sutarties šalių panaudotos kaip įrodymas, kai viena iš sutarties šalių negali vykdyti savo įsipareigojimų ir tai pagrindžia dokumentais.

Nenugalima jėga (Force majeure) pripažįstama ir šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Civilinio kodekso 6.212 str.).

Įsipareigojimų nevykdanti šalis atleidžiama nuo nuostolių atlyginimo, baudų ir kitų sutartyje numatytų sankcijų (išskyrus prievolę mokėti palūkanas) tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės.

Sutarties šalis privalo pranešti kitai šaliai apie tokios aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties vykdymui. Jei tokio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo apie aplinkybę, tai pastaroji privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Tačiau šios Civilinio kodekso straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį, sustabdyti jos vykdymą ar reikalauti mokėti palūkanas.

Pažymai gauti reikia pateikti prašymą, sutarties, pagal kurios sąlygas įsipareigojimų įvykdyti šiuo metu negalima, kopiją. Norinčioms pasinaudoti šia galimybe įmonėms ir kitiems komercine veikla užsiimantiems asmenims reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, kokios Force majeure aplinkybės nustatomos pačioje sutartyje, ar yra nustatytas konkretus pranešimų apie aplinkybių atsiradimą terminas ir būdas.

Nuo kovo 13 d., įsigaliojus Lietuvos Vyriausybės draudimui ir veiklos ribojimams kelionių, renginių, laisvalaikio, sporto veiklos organizavimui, iš dalies – transporto ir su šiomis veiklomis susijusiam verslui, įmonės, kurių veikla dėl to yra sustabdyta ar apribota, turėtų įvertinti Force majeure aplinkybes savo veikloje, įdėmiai peržiūrėti savo įsipareigojimus, nedelsiant raštu informuoti kitą sutarties šalį apie negalėjimą vykdyti savo įsipareigojimus veiklos draudimo ar ribojimo laikotarpiu ir susitarti dėl tolimesnių veiksmų.

Atsižvelgiant į paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso ir su tuo susijusias rekomendacijas bei siekiant apriboti tiesioginius kontaktus pateikiant dokumentus ir atsiimant dokumentus dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių liudijančių pažymų išdavimo nuo kovo 16 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai nustato tokią nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių liudijančių pažymų išdavimo klientų aptarnavimo tvarką.

KAUNO PREKYBOS PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Susiję straipsniai:
https://www.iv.lt/?gclid=EAIaIQobChMIlK_2zszk5gIVgo0YCh01HQakEAEYASAAEgJx_fD_BwE/