LTkatalogas

Reklaminis skydelis
Pradedamos mokėti išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis Spausdinti
Žemės ūkis, agrotechnika, paslaugos

Pristatyta Mėsinės galvijininkystės plėtros Lietuvoje programa. Žemės ūkio rūmuose (ŽŪR) pristatyta Mėsinės galvijininkystės plėtros Lietuvoje programa ir Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2011 birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-465. Programą, kuria siekiama paskatinti mėsinių galvijų auginimą Lietuvoje, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) užsakymu pernai parengė LSMU Gyvulininkystės institutas.

Pagal vieną iš programos priemonių, pasinaudojant EK suteikta galimybe paremti ekonominius sunkumus patiriantį gyvulininkystės sektorių, perskirstant 2011–2013 metų tiesiogines išmokas buvo  parengta ir su Europos Komisija suderinta speciali paramos schema.

Šioje paramos schemoje numatyta bendra paramos suma už mėsinius galvijus – 29,5 mln. Lt (arba 2,5 proc. nuo bendro metams tiesioginėms išmokoms skirto finansinio biudžeto), o 2012 m.  ir 2013 m. – kasmet po 41,3 mln. Lt (po 3,5 proc. tiesioginėms išmokoms skirto biudžeto). Už avis atitinkamai 3,2 mln. 2011 m. ir 4,5 mln. kasmet 2012–2013 m.

Remiantis suderinta su EK specialia paramos schema, parengtos Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo taisyklės. Taisyklių tikslas – reglamentuoti tiesioginių išmokų skyrimo tvarką ir reikalavimus, kuriais remiantis būtų palaikomos mėsinių galvijų ir mėsinių avių laikytojų pajamos, užtikrinant dabartinį gamybos lygį.

Nuo 2011 m., 2012 m., 2013 m. gruodžio 1 d. pradedamos mokėti išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis laikytojams,  užtikrinusiems šiuos keliamus reikalavimus: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre 2011 m., 2012 m., 2013 m. iki spalio 1 d. imtinai registruotiems žemės ūkio ir kaimo valdos valdytojams arba partneriams; valdos valdytojams ar jų partneriams, kurie yra įregistravę valdą ir atitinkamai einamaisiais metais deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus; 2011 m., 2012 m., 2013 m. nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d. imtinai laikantiems nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. (rugpjūčio 1 d.) mėsinius galvijus.

Laikytojai, kurie atitiks reikalavimus gauti bet kurias kitas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už galvijus ir (ar) avis, turės teisę pretenduoti į kitas išmokas pagal kelias paramos schemas. Mėsinių gyvulių laikytojams numatytos tiesioginės išmokos bus diferencijuojamos pagal laikomų gyvulių skaičių – kuo mažesnis laikomų gyvulių kiekis, tuo išmoka bus didesnė. Taip norima paskatinti ir pradedančiuosius verstis mėsine gyvulininkyste. Orientacinis išmokos dydis 2011 metams už mėsinį galviją numatytas nuo 217 Lt iki 278 Lt., už mėsinę avį – nuo 42 Lt iki 75 Lt.

Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai bus nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu po lėšų, skirtų iš Europos Sąjungos biudžeto, patikslinimo, ir gavus informaciją iš valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie taisyklių reikalavimus atitinkančių laikytojų, pretenduojančių gauti paramą, laikomą mėsinių galvijų ir mėsinių avių skaičių.

LMGAGA posėdyje Programą pristatė LSMU Gyvulininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Jonas Kutra. Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo taisykles pristatė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ir maisto ūkio departamento direktorius Rimantas Krasuckis.

 

 

2011.06.15
ŽŪM, ŽŪR ir LMGAGA informacija

 

 

REKLAMA

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis